J
I
K
A
B
شنبه 29 دي 1397 02:23:09

23 شهريور 1395 12:6:55
اولين نشست خبري سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 با حضور رئيس مركز آمار ايران برگزار شد

اولين نشست خبري اميد علي پارسا، رئيس مركز آمار ايران، با هدف اطلاع رساني  نحوه اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، روز شنبه يبيستم شهريور ماه  در مركز آمار ايران برگزار شد .

آقاي پارسا  با اشاره به اين كه پس از دو سال كار كارشناسي، تبليغات و آگاهي بخشي سرشماري با فرمان رئيس جمهور رسما كليد خورده است،‌گفت: در تمام دنيا مراكز بي طرفي مانند مركز آمار ايران هستند كه با حفظ محرمانگي اطلاعات،‌ مرجع  آمار هاي رسمي كشور و منبع اصلي برنامه‌ريزي كشور به شمار مي روند. وي با بيان اين كه مسير اطلاعات در مركز آمار ايران به اصطلاح يك سويه است، افزود:‌ مردم  براساس قانون مكلفند كه به سوالات مأموران سرشماري پاسخ دهند  اما اين اطلاعات  در اختيار هيج نهادي قرار نمي‌گيرد.  وي تصريح كرد  محرمانگي از اصول بنيادي آمارهاي رسمي است. رئيس مركز آمار ايران در ادامه با اشاره به كاهش  تعداد سوالات سرشماري1395 ‌افزود:به دليل ‌ گسترش  بستر فناوري اطلاعات(IT ) تعداد زيادي از  اطلاعات از پايگاه‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌ها جمع آوري شده و فقط سوالاتي كه از منبع ديگري امكان جمع آوري ندارد ‌ازطريق سرشماري اطلاعات موجود جمع آوري مي شوند.

وي با بيان اينكه مركز آمار ايران اطلاعات افراد را به هيچ نهادي نخواهد داد گفت: مركز آمار ايران اطلاعات افراد را به كدهاي آماري تبديل مي‌كند تا  اطلاعات فردي قابل شناسايي نباشند.

رئيس مركز آمار ايران اظهار كرد: طبق قانون مركز آمار ايران مجاز نيست به هيچ وچه اطلاعات افراد را  در اختيار  نهاد‌ها و سازمان‌هاي ديگر قرار دهد. وي افزود:‌ كاركنان مركز سندي تحت عنوان سند امنيت اطلاعات را امضا  مي‌كنند كه بر مبناي آن اطلاعات آماري جمع آوري شده افراد را با هر سليقه و وضعيت زندگي به هيچ سازمان و نهادي  ندهند. بنابر اين اطلاعات  افراد صد در صد محرمانه بوده  واين از اصول حرفه‌اي آمار و يكي از اصول بنيادي آمار هاي رسمي در ايران و تمام دنيا است و حتي بر اساس  حكم قوه قضاييه مركز آمار اطلاعات را  در اختيار هيچ فرد يا نهادي قرار نمي دهد.

پارسا با بيان اينكه در جريان هدفمندي يارانه‌ها، سرمايه اجتماعي مركز آمار ايران دچار خدشه شد، گفت: در آن زمان از مركز آمار ايران درخواست همكاري شد و من اين اتفاق را يك اشتباه استراتژيك مي‌دانم كه به سرمايه اجتماعي مركز آمار ايران لطمه وارد كرد. اكنون نيز با قطعيت مي‌گويم هيچ ارتباطي با هدفمندي يارانه‌ها نداريم. وي افزود: مركز آما ايران كانون اعتماد مردم بوده و سرمايه اجتماعي  مركز آمار ايران همين اعتماد مردم است.

وي تاكيد كرد:‌ در مركز آمار ايران  هيچ ارقامي بر اساس سلائق افراد توليد و  ارائه نمي‌شود و هر چه آمار و ارقام از  سوي مركز آمار ايران منتشر مي‌شود بر مبناي واقعيت و  اطلاعاتي است كه مردم يا سازمان‌ها  در اختيار اين مركز قرار مي دهند.

رئيس مركز آمار ايران همچنين با بيان اينكه هزار جايزه يك ميليون توماني براي كساني كه به صورت اينترنتي در سرشماري شركت مي‌كنند، در نظر گرفته شده است، گفت: با اين اقدام اميدواريم كه شاهد مشاركت  بيشتر مردم باشيم.

وي افزود: افرادي كه در سرشماري اينترنتي كد ۱۲ رقمي خود را دريافت مي‌كنند، به هنگام  مراجعه به مأمور  سرشماري،  اين كد  را بايد به وي ارائه كنند و خانوارهاي غايب  نيز  از طريق كارت  اطلاعيه  خانوار غايب، مي‌توانند  به صورت الكترونيكي  و تلفني ، طبق دستورات مندرج در كارت  اطلاعيه خانوار هاي غايب، پرسشنامه خود را پر كنند.

وي در ادامه زمان اجراي سرشماري اينترنتي را از 3 تا 24 مهر ماه  ذكر كرد  و افزود: فرم سرشماري، فرمي ساده و روان است  كه همه مي‌توانند آن را پر كنند.وي ضريب نفوذ متوسط اينترنت در كشور را 45  درصد بيان كرد وميزان پيش بيني شده  تكميل فرم هاي سرشماري به شيوه اينترنتي را 35 الي 40 درصد  ذكر نمود.پارسا افزود:سرشماري نفوس و مسكن  1395 اولين سرشماري نفوس و مسكن بدون كاغذ در اقتصاد مقاومتي است و  با اجراي سرشماري به شيوه اينترنتي، ما به باشگاه كشورهايي مي پيونديم كه سرشماري را به  شيوه اينترنتي اجرا مي كنند. وي افزود:كساني كه موفق به پر كردن فرم‌هاي سرشماري به شيوه اينترنتي نشده باشند، ‌ماموران سرشماري  از 25 مهر تا 25 آبان ماه به مناز ل آن‌ها مراجعه  و با استفاده از تبلت به جاي فرم هاي كاغذي، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات خواهند كرد. رئيس مركز آمار ايران، در ادامه سوالات سرشماري را شامل سوالات جمعيتي از جمله  تحركات جمعيتي، ‌زاد و ولد، مرگ و مير ، ‌نوع فعاليت و سوالات ‌مسكن شامل نوع مصالح به كار رفته در مسكن و ويژگي‌هاي مسكن و ...  ذكر نمود.

وي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي اين سرشماري بستر مناسب براي گذار ازسرشماري سنتي به سرشماري ثبتي مبنا فراهم شود. وي افزود: بررسي كشورهايي كه سرشماري‌هاي آنها به صورت ثبتي مبنا انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه برخي كشورها طي زمان كوتاهي توانسته‌اند در جهت الكترونيكي كردن سيستم سرشماري خود تحولات بزرگي ايجاد كنند. مثلاً كشور كانادا در سال ۲۰۰۶ فقط ۱۸ درصد سرشماري خود را به صورت الكترونيكي انجام داده ولي اين ميزان در سال ۲۰۱۱ به 8/54 رسيده است. همچنين كشور كره جنوبي در سال ۲۰۰۶ كمتر از يك درصد سرشماري خود را به صورت الكترونيكي انجام ‌داد، ولي ظرف پنج سال توانست ۴۷ درصد سرشماري خود را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

علير ضا زاهديان، قائم مقام ستاد سرشماري كشور نيز در اين نشست خبري، با پيشنهاد اينكه كمپين حمايت از مأمور سرشماري به راه بيفتد، اظهار كرد كه براي پيشبرد امور سرشماري سال ۱۳۹۵ بهتر است افراد جامعه با ماموران سرشماري حداكثر همكاري را نمايند، زيرا اين اطلاعات مبناي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي است. وي اظهار كرد: نتايج سرشماري‌ها تاريخ مصرف ندارد و توان طراحي يك كشور را در طرح‌هاي ملي نشان مي‌دهد كه زمينه‌اي براي سواد آماري و فرهنگ آماري در كشور فراهم مي‌كند.

او درباره سرشماري سال ۱۳۹۵، اظهار كرد: ۷۰۰ فعاليت ملي بايد شكل بگيردتا سرشماري اجرا شود.همچنين  40 هزار نفر به طور مستقيم در اجراي سرشماري شركت مي‌كنند كه 25 هزار نفر آن ها  را ماموران سرشماري تشكيل مي دهند. زاهديان درباره مراحل آموزشي آمارگيري در سرشماري سال ۱۳۹۵، اظهار كرد: اولين مرحله آموزشي از ۲۴ تا ۲۷ شهريور ماه با ۳۰۰ نفر مدرس برگزار خواهد شد و مرحله دوم از سوم تا هشتم مهرماه برگزار مي‌شود. وي افزود: سرشماري اينترنتي از سوم تا ۲۴ مهرماه، سرشماري حضوري از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان و سرشماري تكميلي خانوار غايب از ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه برگزار خواهد شد. در اين سرشماري اقلام هويتي مانند تاريخ تولد، جنسيت، ميزان تحصيلات، باروري و ... پرسيده مي شود و اين اطلاعات مبناي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه و منطقه‌اي قرار خواهند گرفت.

قائم مقام ستاد سرشماري كشور با بيان اينكه بايد افراد جامعه قبل از آغاز آمارگيري با ويژگي مأمور آمارگير آشنا شوند، گفت: مأموران آمارگير داراي جليقه هستند و كارت شناسايي دارند.

زاهديان اظهار كرد: لازم است افراد اطلاعاتي از قبيل كدپستي، نوع مصالح ساختماني، اسكلت ساختماني، ويژگي‌هاي ملكي كه در آن سكوت دارند و ... را پيش از سرشماري در اختيار داشته باشند تا در صورت مراجعه مامور آمارگير بتوانند اطلاعات لازم را به درستي ارائه كنند.

او از رسانه‌ها درخواست كرد تا با به راه انداختن كمپين حمايت از مأمور، از خانوار ايراني درخواست شود كه با مامور سرشماري نهايت همكاري را  انجام دهند.

وي اظهار كرد: اعضاي خانوار به كساني  گفته مي شود كه  با همديگر  در زير يك سقف زندگي مي‌كنند، باهم  غذا مي خورند و با هم هم خرج هستند.زاهديان افزود: اطلاعاتي كه افراد به ماموران سرشماري ارائه مي‌كنند با اطلاعات بين‌المللي مقايسه مي‌شود، بنابراين بهتر است افراد جامعه حداكثر همكاري را با ماموران انجام دهند و در نظر داشته باشند كه اين اقدامات به برنامه‌ريزان كمك خواهد كرد. حداكثر زماني كه هر فرد به نمايندگي از يك خانوار براي پر كردن اطلاعات سرشماري صرف مي‌كند ۱۵ دقيقه است و ضرورت اطلاعات جمعيتي كشور ايجاب مي‌كند كه افراد نهايت همكاري را در زمينه سرشماري سال جاري داشته باشند.

فريبا سادات بني هاشمي،‌ دبيرستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 نيز در ادامه اين نشست بر اهميت ارائه كد پستي به ماموران سرشماري  توسط خانوار‌ها تاكيد كرد و افزود:‌ خانوار ها در هنگام پر كردن فرم هاي سرشماري به شيوه اينترنتي،‌ به تعاريف ارائه شده ، دقت كافي داشته باشند.يعني به تعاريف اشتغال، ‌وضعيت مسكن و موارد ديگر دقت كنند. وي  افزود: ‌خانوار هايي كه از طريق اينترنت فرم خود را تكميل مي كنند،پس از تكميل فرم، يك كد 12 رقمي به موبايل سرپرست خانوار ارسال مي شود. اين كد در هنگام مراجعه مراجعه مامور سرشماري بايد به او ارائه گردد تا نشان دهنده اين باشد كه خانوار فرم اينترنتي را تكميل كرده است. خانوارهاي غايب يعني خانوار‌هايي كه در هنگام مراجعه مأمور در منزل نباشند، ‌مأمور سرشماري كارت اطلاعيه خانوار غايب  را كه شامل  تاريخ و ساعت مراجعه، نام و نام خانوادگي مأمور سرشماري‌،آدرس و محل سكونت خانوار،كد خانوار غايب و راهنمايي‌هايي در باره ورود به سامانه اينترنتي سرشماري و تكميل اطلاعات توسط خانوار است، در محلي كه امكان و احتمال دسترسي براي خانوار وجود داشته قرار مي‌دهد يا به احتمال زياد روي در واحد مسكوني با در  مجتنع مسكوني مي چسپاند.‌ خانوارهاي غايب مي‌توانند با شماره تلفن درج شده در كارت مزبور تماس گرفته وچنانچه اطلاعات خود را صورت اينترنتي پر كرده باشند،‌كد دريافتي خود از سامانه سرشماري را  اطلاع  دهند و چنانچه  خانوارهاي غايب فرم خود را به صورت اينترنتي تكميل نكرده باشند، خانوار با شماره‌اي كه روي كارت اطلاعيه خانوارغايب درج شده است بايد تماس گرفته و اپراتور  سرشماري اقدام به تكميل اطلاعات خانوار كرده و آن خانوار سرشماري مي‌شود.

روابط عمومي مركز آمار ايران


Powered by Tetis PORTAL