J
I
K
A
B
شنبه 29 دي 1397 01:43:57

25 مرداد 1395 11:9:58
كلياتي در خصوص سرشماري نفوس و مسكن در ايران

سرشماري عمومي نفوس  و مسكن در سال 1395 در كل كشور اجرا خواهد شد، لذا به منظور اجراي بهتر و موفق‌تر اين رويداد ملي، از 21 مهر تا 4 آذر ماه امسال، اين سرشماري در زمينه‌هاي مختلف مورد آزمايش قرار مي‌گيرد .سرشماري كامل‌ترين و موثرترين شيوه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز كشور و ويژگي‌هاي آن محسوب مي‌شود چرا كه همه آحاد ملت را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در واقع سرشماري يك طرح آمارگيري جامع است كه اطلاعات تك تك افراد جمعآوري ميشود و شناخت دقيق تعداد افراد جامعه و ويژگي‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي آن‌ها را فراهم مي­كند كه براي برنامه‏ريزان كشور از اهميت زيادي برخوردار است.

اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران در سال 1335 توسط اداره آمار عمومي وابسته به وزارت كشور انجام شد. در سال 1344 اداره آمار عمومي از وزارت كشور جدا و مركز آمار ايران تاسيس شد. در سال‎هاي شكل‏گيري مركز آمار ايران، قانون اين نهاد را موظف كرد كه هر 10 سال يكبار سرشماري عمومي نفوس و مسكن را اجرا كند. به دنبال تصويب اين قانون مركز آمار ايران از سال 1335 تا سال 1385 هر 10 سال يكبار يك سرشماري اجرا كرد.  در دهه 80 كشور شاهد تحولات زياد جمعيتي بود. در اين راستا و همزمان با سومين سال از فعاليت دولت نهم، هيئت محترم وزيران وقت در تاريخ 24 ارديبهشت 1386 فاصله زماني پنج سال يك بار را به تصويب رساند. به دنبال اين مصوبه مركز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 را اجرا كرد و در حال حاضر نيز خود را براي اجراي يك سرشماري ديگر در سال 1395 آماده ميكند.

سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، هشتمين سرشماري كشور خواهد بود. اين سرشماري براي اولين بار به دو شيوه  اينترنتي و همچنين مراجعه حضوري و با استفاده از تبلت اجرا خواهد شد. به اين معني كه در روش اينترنتي، خانوارها مي‌توانند با مراجعه به اينترنت اطلاعات خانوار خود را  در سامانه سرشماري ثبت  نمايند و يا در روش  مراجعه حضوري، ماموران سرشماري به جاي استفاده از فرم‌هاي كاغذي، با استفاده از تبلت كه وسيله الكترونيكي كوچك است، به
جمع آوري اطلاعات خواهند پرداخت. اگر چه استفاده از تبلت براي اولين باردر سرشماري
عمومي نفوس و مسكن استفاده مي‌شود اما قبل از اين در سرشماري كشاورزي سال 1393  به كار گرفته شده است. اما روش اينترنتي  روش كاملاً جديدي است  كه براي كاهش  هزينه‌ طرح  ملي سرشماري  استفاده خواهد شد. خانوارها بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه در سال 1394،آزمايش سرشماري در همه استان‌ها اما به صورت  محدود اجرا مي‌شود. يعني حوزه‌هايي خاص و محدودي در هر استان به عنوان نمونه در نظر گرفته مي‌شوند. هدف اصلي آزمايش سرشماري كاهش خطا و شناخت مشكلات احتمالي در سرشماري اصلي و پيدا كردن نقاط ضعف و شناخت مشكلات اجرايي و فني و رفع نواقص احتمالي  موجود در سرشماري اصلي است. در آزمايش سرشماري معمولاً مناطق محدودي در كشور انتخاب مي‏شود تا با اجراي سرشماري در فضاي كاملاً واقعي و عيني بتوان به مشكلات اجرايي و فني پي برد و نواقص موجود را برطرف كرد. حوزه‌هاي مورد آزمايش در اين سرشماري عبارتند از: شهرستان ميناب در استان ايلام، شهرستان بندر تركمن در استان گلستان، شهرستان آبيك دراستان قزوين، ‌شهر جديد هشتگرد در استان البرز و يك حوزه در ساير استان هاي كشور .همچنين در شهر تهران، آزمايش سرشماري صرفا در منطقه 3، به شيوه اينترنتي و در يك حوزه از اين منطقه با تبلت اجرا خواهد شد. اين سرشماري هم به شيوه اينترنتي و هم با مراجعه ماموران آمارگير به درب منازل و پركردن فرم با تبلت اجرا خواهد شد. در شيوه اينترنتي، سرپرست يا مطلع‌ترين عضو خانوار با مراجعه به اينترنت فرم سرشماري را بايد پر كند. در واقع خانوار نقش مامورسرشماري را ايفا مي‌كند. سرشماري به شيوه اينترنتي از 21 مهر ماه در حوز‌ه‌هاي انتخابي آغاز خواهد شد و سرشماري با تبلت هم از سوم آبان شروع و تاچهارم آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مردم عزيز مي‌توانند با پر كردن فرم‌هاي سرشماري از طريق اينترنت كمك بزرگي به كاهش هزينه كشور بنمايند زيرا در اين روش نيازي به مراجعه مامور به خانوار نيست و خانوارها خودشان اقدام به پر كردن فرم سرشماري مي‌كنند و كد رهگيري در يافت مي‌كنند. مركز آمار ايران هم به منظور  قدر داني از همكاري  كساني كه اطلاعات خود را  به صورت اينترنتي در سامانه سرشماري ثبت نام مي نمايند، جوائز ارزنده‌اي در نظر گرفته است كه به قيد قرعه اهدا خواهد شد. در اين جا لازم است از مردم عزيز در‌خواست نماييم براي كاهش هزينه هاي سرشماري و مشاركت در اين طرح ملي سعي كنند تا اطلاعات خود را با مراجعه به سامانه سرشماري از طريق اينترنت، در اين سامانه  ثبت نمايند و با اين كار خود ستاد سرشماري را ياري كنند. 

اطلاعاتي كه بايد در آزمايش سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1394 ارائه شود، شامل اطلاعات فردي اعضاي خانواراز قبيل نام و نام خانوادگي، شماره ملي، تابعيت، بستگي با سرپرست خانوار، جنس، تاريخ تولد، سن، دين، وضع اقامت، وضع تحصيل و سواد، وضع زناشويي، وضعيت باروري زنان بالاي 10 سال و ... مي باشد. پس از پايان سرشماري اطلاعات جمع‌آوري شده  به صورت گزارشات آماري در اختيار برنامه‌ريزان، مديران جامعه و پژوهشگران كشور قرار مي‌گيرد. به منظور ثبت دقيق اطلاعات هويتي اعضاي خانوار و تسريع كار خود و مامور سرشماري، لازم است هنگامي كه مامور آمارگير به خانوار مراجعه مي‎كند يا خانوار‌ها خود به تكميل فرم سرشماري  اقدام مي‌نمايند، كد پستي، كارت ملي يا مداركي كه نام و نام خانوادگي، شماره ملّي و تاريخ تولد تمامي اعضاي خانوار در آن درج شده باشد در دسترس باشد. همچنين مداركي مانند قبض تلفن ثابت يا همراه كه كد پستي منزل مسكوني خانوار بر روي آن درج شده است مي‎تواند به خانوار و مامور سرشماري در ثبت دقيق آدرس پستي خانوار كمك كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه  براساس قانون، اطلاعات فردي كه هر كدام از خانوارها به ماموران سرشماري مركز آمار ايران ارائه مي‌دهند كاملاً محرمانه بوده و اطلاعات جمع‌آوري شده به صورت كلي براي برنامه‌ريزي‌هاي كشور و صرفا براي  تهيه آمارهاي كلي و اهداف پژوهشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در پايان بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه ارائه اطلاعات درست و صحيح، نقش مهمي در اجراي هرچه بهتر اين سرشماري و برنامه‌ريز‌ي‌هاي  كشور خواهد داشت كه اين امر در نهايت به بهبود وضعيت كشور و رفع مشكلات و نيازهاي مردم خواهد انجاميد.Powered by Tetis PORTAL