J
I
K
A
B
شنبه 29 دي 1397 01:41:23

25 مرداد 1395 11:3:1
سمينار آموزشي تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 برگزار شد

سمينار آموزشي تبليغات و اطلاع رساني سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، با حضور مسئولان روابط عمومي و تبليغات سرشماري 1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها در مركز آمار ايران برگزار شد. اين سمينار آموزشي با حضور دكتر عادل آذر، رئيس مركز آمار ايران و رئيس ستاد سرشماري1395، آقاي عليرضا زاهديان، قائم مقام ستاد سرشماري و اعضاي گروه و كميته‌هاي تبليغات سرشماري 1395، روز چهارشنبه ششم مرداد ماه برگزار گرديد. در اين سمينار كليات طرح تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن جهت توجيه و آموزش مسئولان تبليغات استان‌ها ارائه شد.

دكتر عادل آذر در افتتاحيه اين سمينار آموزشي، با تاكيد بر اهميت تبليغات سرشماري‌ها گفت: نتايج آسيب‌شناسي سرشماري سال هاي 1385 و 1390 نشانگر آن است كه يكي از عناصر مهم در ارتقاء كيفيت سرشماري، تبليغات و اطلاع رساني است. وي افزود: با توجه به اين كه اين سرشماري براي اولين بار به شيوه اينترنتي و خود اظهاري خانوار‌ها نيز اجرا مي‌شود، آگاهي بخشي به مردم اهميت خاصي پيدا مي‌كند.

دكتر عادل آذر در ادامه سخنان خود،  ميزان پوشش سرشماري را مهمترين شاخص كيفيت سرشماري ذكر نمود  و افزود:‌ در ايران پوشش سرشماري همواره مطابق با استاندارد هاي بين المللي بوده است. وي همكاري و پاسخگويي خانوار‌ها در سرشماري‌ها را همواره مطلوب ذكر كرد و در ادامه گفت: اگر اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مردم در مورد سرشماري به طور مناسب صورت گيرد، قطعا مردم با مأموران سرشماري همكاري مي‌كنند.

دكتر عادل آذر، تعداد ماموران سرشماري را حدود 24 هزار نفر اعلام كرد وافزود: در اين سرشماري حدود 25 ميليون خانوار سرشماري مي‌شوند كه در صورتي كه با شيوه سرشماري سال 90 اجرا شود، ‌تعداد مأمورسرشماري بيشتري را مي‌طلبد، لذا پيش‌بيني شده كه بخشي از خانوار‌ها به صورت اينترنتي فرم خود را پر كنند.وي همچنين از برگزاري جلسات ويژه با وزارت آموزش و پرورش براي تشويق دانش آموزان و والدين آن‌ها براي پر كردن فرم‌هاي سرشماري اينترنتي خبر داد. دكتر آذر در ادامه از مسئولان تبليغات استان‌ها خواست تا تمام توان خودرا براي جلب همكاري  ائمه جمعه، فرمانداران و افراد مورد وثوق مردم كه نقش مهمي در افزايش مشاركت خانوار‌ها در سرشماري دارند، به كار ببندند. وي همچنين بر استفاده از امكانات صدا و سيماي استاني و تبليغات محلي تاكيد نمود.

در ادامه مراسم افتتاحيه، قائم مقام ستاد سرشماري كشور با تاكيد بر ضرورت اجراي سرشماري در كشور گفت: تا سال 2010 فقط در دو كشور سومالي و افغانستان، سرشماري اجرا نشده است و حتي در برخي از كشورهاي پيشرفته جهان همچون ژاپن و كره جنوبي، سرشماري از هر 5 سال يك بار اجرا مي‌شود. آقاي زاهديان در ادامه افزود: در كشورهاي پيشرفته سعي بر اين است تا اكثريت بيشتري از مردم فرم‌هاي سرشماري رابه شيوه خود اظهاري پر كنند. وي عدم آگاهي مردم از اجراي سرشماري و همچنين مدارك لازم براي ارائه به مأمور سرشماري همچون كارت ملي و شناسنامه را يكي از علل طولاني تر شدن زمان پر كردن فرم هاي سرشماري و در نهايت ضرورت افزايش زمان اجراي سرشماري و هزينه‌هاي آن ذكر نمود. معاون طرح هاي آماري و آمار‌هاي ثبتي مركز آمار ايران، در ادامه بر نقش مهم آگاهي بخشي و اطلاع رساني در كاهش اين مشكلات تاكيد نمود و افزود: اطلاع رساني و آگاهي بخشي به زنان خانه دار و به‌ويژه در برنامه‌هاي تلويزيوني خاص آن‌ها، با توجه به اين كه اين قشر از افراد جامعه صبح ها در منزل  بوده وعموماً پاسخگوي مأموران سرشماري هستند، از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار مي‌باشد.وي همچنين بر اهميت پوشش خبري سرشماري به ويژه از طريق خبرگزاري‌ها به عنوان منبع اصلي جريان‌هاي خبري كشور تاكيد نمود.

آقاي زاهديان در ادامه سخنان خود، تصريح كرد: سرشماري به شيوه كاملاً مدرن در كشور اجرا مي‌شود و طراحي آن به طور كامل به دست كارشناسان توانمند ايراني انجام شده است و اجراي موفقيت‌آميز آن، تجربه علمي بسيار خوبي را براي كشور رقم خواهد زد. وي همچنين حمايت نهاد‌ها و دستگاههاي اجرايي كشور از مأموران سرشماري را، از عوامل مهم در دلگرمي آن‌ها و اجراي بهتر سرشماري بيان كرد.

سرپرست دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل مركز آمار ايران نيز، در افتتاحيه اين سمينار آموزشي، با بيان اين كه سرشماري پروژه‌اي است كه هدف آن، جمع‌آوري داده لازم براي براي نظام برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد، افزايش سرعت اجرا و كاهش زمان و هزينه‌هاي سرشماري و همچنين سازمان دهي و مديريت مناسب را از عوامل كليدي موفقيت اين پروژه ذكر كرد .

وي، همكاري مردم با مأموران سرشماري را لازمه‌ي موفقيت سرشماري ذكر كرد و در ادامه بر نقش مهم متصديان تبليغات استان‌ها در آگاه سازي، ترغيب و اقناع  مردم براي همكاري با مأموران سرشماري تاكيد نمود و افزود: نقش متصديان تبليغات در واقع جلب همكاري و اعتماد مردم به مأموران سرشماري و تسهيل كار آن‌ها است.

دكتر گلستان در ادامه با اشاره به اين كه سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، پيچيده و تركيبي از روش اينترنتي و خود اظهاري،مراجعه مأمور به منازل و همچنين شيوه تلفني براي خانوار هاي غايب است،رسالت متصديان تبليغات استان‌ها را سنگين ذكر كرد و افزود: تبليغات بايد شامل دو بخش باشد كه يك بخش آن مربوط به توجيه خانوارها نسبت به اهميت سرشماري است و بخش دوم آن، اطلاع رساني جزئييات سرشماري براساس دستور العمل‌هاي مركزآمار ايران است.

وي دارا بودن ويژگي‌هايي چون روابط عمومي قوي و رعايت دستور العمل‌ها را از جمله شرايط لازم براي متصديان تبليغات ذكر كرد و بر ضرورت انتخاب مناسب متصديان تبليغات شهرستان‌ها توسط مسئولان تبليغات استان‌ها تاكيد كرد.

رئيس گروه تبليغات سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، نرخ مشاركت اينترنتي وفعاليت‌هاي ابتكاري تبليغي را ازجمله مهمترين معيار‌هاي ارزيابي استان‌ها ذكر كرد.

گفتني است در پايان اين سمينار آموزشي، جلسه پرسش و پاسخ باحضور اعضاي گروه تبليغات سرشماري و مسئولان تبليغات استان‌ها برگزار شد.

لازم به ذكر است سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، از 3 تا 24 مهر ماه به شيوه اينترنتي و از 25 مهر تا 25 آبان ماه به شيوه مراجعه حضوري مأمور سرشماري به منازل و تكميل فرم سرشماري با استفاده از تبلت در كل كشور اجرا خواهد شد.

 

روابط عمومي مركز آمار ايران


Powered by Tetis PORTAL