J
I
K
A
B
شنبه 29 دي 1397 01:38:27

25 مرداد 1395 11:5:4
ارائه نكات فني واجرايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 در نشست روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ها

در راستاي اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 و به منظور بررسي امور فني و اجرايي اين رويداد ملي، نشست مشترك رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها معاونان ‌آمار و اطلاعات سازمان مديريت  استان‌ها، معاونان و مديران مركز آمار ايران ‌روز چهارشنبه سي‌ام تيرماه در مركز آمار ايران  برگزار شد. اين جلسه با حضور آقايان، عليرضا زاهديان، قائم مقام ستاد سرشماري 1395 كشور، معاونان  و جمعي از مديران اين مركز و اعضاي شوراي تلفيق سرشماري 1395 برگزار گرديد.

آقاي زاهديان، در ابتداي اين نشست ضمن مروري بر نتايج آزمايش سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1394گفت:‌ يكي از نتايج آزمايش سرشماري اين بود كه مردم تمايل بيشتري براي پركردن فرم‌هاي اينترنتي نسبت به روش تلفني داشتند. وي افزود: در سرشماري 95 تلاش بر اين است تا هر چه بيشتر سهم خود اظهاري خانوارها با هدف كاهش هزينه ها و زمان كار ماموران سرشماري، افزايش يابد. وي تصريح كرد: در تمام كشور‌هاي پيشرفته جهان سرشماري اجرا مي شود وبر اساس پيش‌بيني نهادهاي بين المللي، هيچ كشوري  حداقل تا سال 2020 نميتواند  عدم وابستگي به سرشماري براي جمع آوري اطلاعات جمعيتي خود را ادعا نمايد. 

قائم مقام ستاد سرشماري كشور در ادامه با بيان اين نكته كه جوانان به عنوان ماموران آمارگير ، بيشترين قشر‌ي هستند كه در اين سرشماري مشغول به كار مي‌باشند، بر ضرورت حمايت مادي و معنوي از آن ها تاكيد نمود و افزود: ارگان‌هاي مختلف به طرق مختلف مي توانند از ماموران آمارگير حمايت كنندكه اين حمايت مي‌تواند به عنوان مثال در قالب كاهش طول مدت سربازي يا در نظر گرفتن سرشماري به عنوان پروژه دوره تحصيلات دانشگاهي براي دانشجوياني باشدكه به عنوان  مامور سرشماري خدمت مي كنند.

آقاي زاهديان در ادامه آگاهي خانوارها از  زمان و نحوه اجراي سرشماري را براي  جلب همكاري آن ها با مأموران و افزايش سرعت كار ماموران  سرشماري ضروري ذكر كرد و از رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  استان‌ها خواست تا براي تبليغات و اطلاع رساني سرشماري تمام توان خود را به كار ببندند.وي تصريح كرد: سرشماري عمومي نفوس و  مسكن1395، با توجه به ويژگي‌هاي آن كه تركيبي از مراجعه حضوري مأمور، خود اظهاري خانوارها به شيوه  اينترنتي  و تلفني براي خانوار هاي غايب است، پيچيده ترين سرشماري كشور به شمار رفته و همكاري تمامي استان‌ها را مي طلبد.

در ادامه اين نشست خانم بني هاشمي، دبير ستاد سرشماري 1395، مسائل فني، نمودار سازماني و نحوه اجراي سرشماري 95را براي حاضرين تشريح كرد. وي به تنظيم آيين نامه وظايف دستگاه هاي اجرايي در دو بخش وظايف عمومي و اختصاصي دستگاه ها ، تشكيل جلسه ستاد سرشماري با حضورمشاورين و نمايندگان تام الاختيار دستگاه‌هاي اجرايي كشور(وزارت كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي سازمان صدا و سيما، سازمان هدفمندي، شركت پست، شركت مخابرات، سازمان فناوري اطلاعات ايران، شهرداري، مشاوران هيات موضوع ماده 14، سازمان ثبت احوال كشور)، تشكيل جلسه اختصاصي با وزارت آموزش و پرورش، سازمان نهضت سواد آموزي، شهرداري، ستاد كل نيروهاي مسلح و ...مكاتبه و رايزني  با وزارت علوم و سازمان فني حرفه اي در خصوص اخذ مجوز براي پروژه كارشناسي و امكان سنجي دريافت گواهي مهارت  فني حرفه اي براي ماموران سرشماري را از جمله اقدامات كلان در سرشماري 95 ذكر كرد. وي نيروي انساني در سرشماري  95 را حدود 32000 نفر شامل  رده اجرايي و ستادي در استان ها ذكر كرد و افزود:‌ از اين تعداد، حدود 24000 نفر مامور آمارگير(شهري، روستايي، موسسه اي، غير ساكن و ذخيره) مي‌باشند. خانم بني هاشمي  فرم سرشماري را شامل 70  قلم از جمله تعداد زن و مرد خانوار، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت،‌تعداد كل فرزندان زنده به دنيا آورده،نحوه تصرف واحد مسكوني و ... ذكر كرد. دبير ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395، در ادامه افزود: به منظور رصد سرشماري در طول اجرا، ابزار اتاق كنترل طراحي و پياده سازي مي شود.اين ابزار شامل گزارش‌هاي روزانه و دوره اي مي باشد وامكان دسترسي به گزارشات ازسطح كارشناس مسئول فني اجرايي تا سطح رئيس ستاد سرشماري فراهم است. وي در پايان از مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ها  و معاونان آمار خواست تا جلسه شوراي هماهنگي استان  را به موقع تشكيل داده و مصوبات را بموقع پيگيري نمايند. وي همچنين درخواست  كرد تا  استان‌ها فعاليت‌هاي گسترده تبليغاتي به ويژه براي سرشماري اينترنتي را  انجام دهند. نظارت درون سازماني بر اجراي سرشماري،تامين خودرو مورد نياز، تامين نيروهاي انساني ماهر و توانمند با دانش IT‌ براي كار با تبلت، سازماندهي سرشماري خانوارهاي غايب،رصد اتاق كنترل در تمامي سطوح ممكن و مستندسازي از ديگر در خواست‌هاي دبير ستاد سرشماري از استان‌ها بود.

 در ادامه اين نشست گزارش پيشرفت بهنگام سازي نقشه  توسط آقاي نصوحي مدير كل دفتر نقشه  و اطلاعات مكاني ارائه شد. همچنين دكتر شباك رئيس كميته نظارت ملاك هاي ارزيابي استان ها را بيان كرد و در نهايت آقاي قدرت، رئيس كميته سازمان دهي  نمودار سازماني و برنامه زمانبندي استاني را  براي حاضرين در نشست ارائه نمود.

در بخش دوم اين نشست ، رئيس مركز آمار ايران، از همكاري و مشاركت مطلوب مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ها در فعاليت‌هاي سرشماري 1395، تقدير كرده و اين امر را نشانه جايگاه بالاي آمار در سازمان مديريت استان‌ ها ذكر نمود. دكتر عادل آذر در ادامه تشكيلات فعلي سازمان را كه حاصل تلاش‌ها و  همكاري  سازمان مديريت و برنامه ريزي به ويژه رياست محترم سازمان  سازمان مديريت  و برنامه‌‌ريزي كشور است، بسيار مطلوب بيان كرد.

وي در ادامه سخنان خود، ضمن تشريح  فعاليت هاي انجام شده براي طراحي سرشماري و هماهنگي هاي   انجام شده با دستگاه‌هاي اجرايي كشور و با اشاره به اهميت سرشماري اينترنتي و نقش آن در كاهش هزينه‌هاي سرشماري، بر ضرورت تبليغات  و پوشش خبري اين بخش از سرشماري در رسانه‌ها، تاكيد كرد.وي افزود: هر چه خانوارها آگاهي بيشتري از سرشماري اينترنتي داشته باشند، نياز به مراجعه مأمور سرشماري به خانوارها براي تكميل فرم‌هاي سرشماري كاهش مي يابد.

دكتر عادل آذر با اشاره به اهميت وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهادي كه از طريق دانش آموزان ارتباط گسترده اي با خانوارها دارد، بر نقش مهم اين وزارتخانه در تبليغات سرشماري به ويژه سرشماري اينترنتي، براي جلب مشاركت و همكاري هر چه بيشتر خانوار‌ها تاكيد نمود.

گفتني است هشتمين دوره  سرشماري عمومي نفوس و مسكن  در مهر و  آبان1395، به شيوه نوين الكترونيكي  و بدون كاغذ اجرا مي شود. اين سرشماري  به دو روش اينترنتي  از تاريخ 3/7/95 الي 24/7/95  و گرد آوري  اطلاعات  با استفاده از تبلت  از طريق مراجعه حضوري از 25/7/95 الي 25/8/95 در سراسر  كشور به اجرا در مي‌آيد.

روابط عمومي مركز آمار ايران


Powered by Tetis PORTAL