J
I
K
A
B
شنبه 29 دي 1397 01:41:58

29 شهريور 1395 14:22:31
هزينه پاسخ دادن كمتر از ندادن است

در ميز گرد ايرنا تاكيد شد: درخواست از مردم براي مشاركت در سرشماري/هزينه پاسخ دادن كمتر از ندادن است

تاريخ 28 شهريور 1395 16:56

گروه سرشماري 1395

تهران ـ ايرناـ هشتمين سرشماري كشور از سوم مهرماه در سراسر كشور براي نخستين بار به دو شيوه اينترنتي و جمع آوري اطلاعات به شكل حضوري از طريق تبلت انجام مي شود. كد خبر: 82234508 | تاريخ خبر: 28/06/1395 - 13:27

به گزارش ايرنا، سرشماري امسال از سوم تا بيست و چهارم مهرماه به شكل اينترنتي و از ٢٥ مهر تا ٢٥ آبانماه از طريق جمع آوري اطلاعات به شكل حضوري از طريق تبلت با كمك 25 هزار پرسشگر انجام مي شود

براساس برنامه ريزي انجام شده، مقدمات اين سرشماري از دو سال پيش از سوي كارشناسان و متخصصان مركز آمار ايران در حال انجام است و تلاش مي شود با همكاري و مشاركت خوب مردم، نتايج مورد نظر محقق شود.

با توجه به اهميت اين برنامه، كارشناسان مركز آمار ايران در ميزگردي در ايرنا، ديدگاه هاي خود را در اين زمينه بازگو و مشاركت همه آحاد جامعه در اجراي اين اقدام ملي را خواستار شدند.


**
هزينه پاسخ دادن كمتر از ندادن است

عضو هيات علمي پژوهشكده آمار به اهميت برگزاري سرشماري امسال و اهداف تعيين شده براي آن اشاره كرد و از مردم خواست براي تحقق اهداف تعيين شده و برنامه ريزي از آمارها، همكاري كاملي با ماموران سرشماري داشته باشند.
«
اشكان شباك» گفت: پاسخ دادن به پرسش هاي ماموران سرشماري باعث تامين نيازهاي اطلاعاتي برنامه ريزان كشور در سال هاي آينده خواهد شد لذا همكاري در ارايه پاسخ هاي صحيح، به نفع كشور است.

وي ادامه داد: نتايج سرشماري، پايه برنامه ريزي در كشور است؛ در واقع اطلاعات درست مي تواند به بهبود تنظيم و تدوين برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كمك كند.

وي گفت: به طور كلي سه نوع روش جمع آوري اطلاعات است كه سرشماري، روش ثبتي و يا نمونه گيري را شامل مي شود.
عضو هيات علمي پژوهشكده آمار توضيح داد: يكي از كاربردهاي مهم سرشماري، علاوه بر گردآوري اطلاعات پايه اي، ساختن چارچوب هاي لازم براي طرح هاي آمارگيري است كه به صورت نمونه گيري در فواصل، ميان سرشماري ها استفاده مي شود. همچنين به تهيه اطلاعات اوليه و پيشين براي انجام برآورهاي لازم در نمونه گيري ها منجر مي شود.

شباك گفت: با توجه به روش تركيبي و بهره گيري از اطلاعات ثبتي در سرشماري امسال، تعداد پرسش ها كاهش يافته به طوري كه پاسخ به همه سئوالات به شكل حضوري بيش از ١٥ دقيقه وقت نياز ندارد

وي به ضريب نفوذ بالاي 40 درصدي اينترنت در ايران اشاره كرد و افزود: پيش بيني مي شود بيش از ٣٥ درصد مردم در سرشماري به شكل اينترنتي مشاركت كنند.

اين كارشناس آمار به سطح بين المللي آمارها نيز اشاره كرد و گفت: در نظام بين المللي آمار رسمي، اهميت استانداردهاي آماري تا آنجاست كه در اصل نهم آن - كه توسط بخش آمار سازمان ملل تهيه و ابلاغ شده و به عنوان منشور مهمي توسط همه سازمان هاي آماري ملي جهان مورد استناد است- به طور مشخص استانداردهاي آماري را اشاره مي كند.

وي توضيح داد: با استفاده از استانداردهاي آماري بين المللي، طبقه بندي هاي استاندارد و ساير استانداردها از ديرباز مورد توجه سازمان هاي بين المللي بوده است، بنابراين، سازمان هاي بين المللي براي پديده هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، استانداردها را تهيه و استفاده از آنها را به كشورهاي عضو توصيه كرده اند.

شباك گفت: استانداردهاي آماري ارائه شده توسط كميسيون آماري سازمان ملل(UNSD)، سازمان بين المللي كار(ILO)، صندوق بين المللي پول(IMF)و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD) و ...، نمونه هايي از سازمان هاي بين المللي مرجع است كه در موضوع هاي مختلف استانداردهاي آماري را ارائه داده اند

به گفته شباك، از سوي ديگر كميسيون آمار سازمان ملل نيز در دستورالعمل هايي كه براي اجرا به همه مراكز آماري جهان توصيه مي كند، به صراحت بر وجود يك واحد سازماندهي شده مسئول براي توسعه استانداردهاي آماري و همچنين پشتيباني كردن از برنامه هاي حوزه هاي آماري در توسعه استانداردهايي كه پيشتر وجود نداشته اند يا به هنگام نبوده اند، تاكيد مي كند

وي با اشاره به تعاريف آماري در سطح ملي گفت: در بند 'و' از ماده سه قانون تأسيس مركز آمار ايران، تهيه تعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه بندي هاي آماري بر عهده اين مركز گذاشته شده و ماده هشت همان قانون، وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي و شركت هاي وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف و مفاهيم، روش ها، معيارها و طبقه بندي هاي مركز آمار ايران كرده است.

** خطاي آمارگيري در جهان پنج درصد، در ايران يك درصد
وي درباره خطاي آمارگيري نيز گفت: به طور معمول تا پنج درصد خطا در سرشماري با چنين ابعادي وجود دارد اما در ايران هيچگاه خطاي سرشماري بيش از يك درصد مشاهده نشده است.

شباك معتقد است، كاهش تعداد پرسش هاي سرشماري، سبب مي شود پاسخگو اطلاعات درست و كامل را بدهد.
وي، به آدرس وبگاه سرشماري ٩٥ براي خانوارهايي كه مي خواهند از طريق اينترنت در سرشماري شركت كنند   (www.sarshomari95.ir)   اشاره كرد و افزود: همچنين مي توان از طريق سايت مركز آمار ايران وارد سايت سرشماري شد

شباك ابراز اميدواري كرد، درصد بالايي از مردم در سرشماري به شكل اينترنتي مشاركت كنند تا ايران در رقابت بين المللي با كشورهاي پيشرو آماري جهان سربلند باشد


به گفته وي، در آسيا كشور ژاپن با وجود آنكه ضريب نفوذ اينترنت بيشتري از ايران دارد در سرشماري سال گذشته ميلادي در آن كشور، 35 درصد مردم به صورت اينترنتي شركت كرده بودند.


**
مردم كد سرشماري اينترنتي را نگهداري كنند

مديركل دفتر برنامه ريزي پايش عملكرد و دبيرخانه شوراي عالي مركز آمار ايران نيز در اين ميزگرد يادآورشد: در صورتي كه خانوارهايي در سرشماري به شكل اينترنتي مشاركت كردند پس از پايان سرشماري، كدي به آنها داده مي شود كه بايد آن را يادداشت و نگهداري كنند.

«كاوه كياني» ادامه داد: مركز آمار ايران نيز از طريق پيامك اين كد را ارسال مي كند؛ هنگامي كه ماموران سرشماري به درب خانه آنها مراجعه كردند، كد را ارائه دهند تا ديگر سرشماري نشوند.

وي گفت: ماموران سرشماري وقتي به درب خانه اي مراجعه كردند و كسي در منزل نبود، برگه اطلاعيه اي را به درب خانه مي چسبانند كه حاوي يك كد غايب ويژه آن خانوار و آدرس وبگاه سرشماري است كه خانوار مي تواند به شكل اينترنتي و با استفاده از آن كد، سرشماري خود را انجام دهد. در غير اينصورت سرپرست يا فرد مطلع خانوار بايد با شماره تلفني كه در همان برگه نوشته شده تماس گيرد و به صورت تلفني سرشماري شود.

كياني تاكيد كرد: اگر اجراي سرشماري امسال كه پيشينه قوي كارشناسي را به همراه دارد با موفقيت و درصد بالاي مشاركت اينترنتي همراه باشد، ايران در باشگاه كشورهاي داراي نظام آماري مدرن قرار مي گيرد؛ هرچند اكنون در زمره كشورهاي پيشرفته آسيايي به لحاظ آماري قرار داد.

به گفته اين مقام مسئول در مركز آمار، نتايج اوليه سرشماري ديماه امسال و نتايج تفصيلي نيمه نخست سال آتي اعلام مي شود.
وي يادآورشد: براي ارزيابي فرايند اين سرشماري و اصلاح نقص هاي احتمالي، تاكنون سه سرشماري آزمايشي در كشور انجام شده است.

** تعجب كارشناسان بين المللي در بخش آمار از طراحي نرم افزارهاي ايراني

مديركل دفتر صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران، اهداف سرشماري در كشور را «بدست آوردن اطلاعات پايه اي در زمينه جمعيت، خانوار و مسكن به همراه فراهم كردن اطلاعات لازم براي اجراي آمارگيري هاي نمونه اي خانواري كه در فاصله بين دو سرشماري اجرا مي شوند»، اعلام كرد و افزود: علاوه بر اين، سرشماري در تهيه اطلاعات مورد نياز در سطوح كوچك جغرافيايي نيز استفاده مي شود.
«
عليرضا رضايي» جمع آوري اطلاعات سرشماري از طريق تبلت و يا اينترنتي را گامي مهم از سوي مركز آمار ايران دانست و گفت: استفاده از تبلت در سرشماري كشاورزي سال 13٩٣ در كشور تجربه شد كه نتايج خوبي نيز دربر داشت

وي افزود: سرشماري نفوس و مسكن اطلاعات جامعي درباره جمعيت، خانوار و مسكن ارائه مي دهد كه مي تواند مبناي برنامه ريزي هاي آينده قرار گيرد.

به گفته وي، همه فرايند انجام كار و نرم افزارهاي اين فعاليت پيچيده توسط متخصصان داخلي طراحي و تهيه شده كه تعجب كارشناسان بين المللي را به همراه داشته است.

به گزارش ايرنا، نخستين سرشماري اينترنتي در ايران از شنبه هفته آينده سوم مهرماه شروع مي شود و تا 24 مهرماه ادامه دارد. همچنين از 25مهرماه تا 25 آبان ماه نيز سرشماري حضوري با ابزار تبلت انجام خواهد شد.

مركز آمار ايران براي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان در سرشماري اينترنتي، به قيد قرعه به يك هزار نفر از خانوارهايي كه با اينترنت در سرشماري شركت كنند 10 ميليون ريال جايزه نقدي پرداخت مي كند.

خبرنگار: زهره دريغ گفتار - سردبير: لطيف نكوئي 

 


Powered by Tetis PORTAL